Tag: bệnh truyền nhiễm

Nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Với sự phát triển của xã hội và các vấn đề về môi trường, nguy cơ bùng phát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang được coi là một trong những thách thức lớn nhất đối với con người.

Xem chi tiết