Tag: chiến lược marketing công ty dược phẩm

Chiến lược marketing công ty dược phẩm đa quốc gia

Chiến lược marketing công ty dược phẩm đa quốc gia luôn cần 2 tính chất: linh hoạt và tập trung. Khi đó, nhân lực nội tại của công ty phải triển khai và sáng tạo các chiến lược marketing chuẩn chỉnh.

Xem chi tiết