Tag: chiến lược marketing của công ty dược phẩm

Chiến lược marketing của công ty dược phẩm năm 2022 như thế nào?

Ngành dược phẩm được kỳ vọng phục hồi trong năm 2022 khi chúng ta đã dần kiểm soát được những ảnh hưởng nặng nề mà đại dịch COVID-19 đem lại. Tuy nhiên, hành vi mua hàng của khách hàng đã thay đổi, điều này đòi hỏi chiến lược marketing của công ty dược phải linh […]

Xem chi tiết