Tag: chiến lược marketing sản phẩm

Tư vấn chiến lược marketing sản phẩm mới ngành y tế, dược phẩm

Để đảm bảo sự thành công trong việc đưa sản phẩm mới đến tay khách hàng, các doanh nghiệp cần phải có một chiến lược marketing dược hiệu quả và tối ưu. Tuy nhiên, các công ty dược thường có nhu cầu tư vấn từ bên thứ 3 vì họ tập trung nguồn lực vào […]

Xem chi tiết