Tag: công cụ AI

Tỷ lệ thất nghiệp và con số sa thải bùng nổ từ khi xuất hiện các công cụ AI

Các công cụ AI như Canva, Chat GPT, Looka đang trở thành một phần quan trọng trong việc thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, sự gia tăng về tỷ lệ thất nghiệp và sa thải đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại khi công nghệ AI ngày càng phát […]

Xem chi tiết