Tag: Công ty Cổ phần Alophar

Phát triển năng lực chuyên môn và xây dựng thương hiệu cá nhân, đột phá doanh thu bán hàng đa kênh và tăng thu nhập cho cộng đồng dược sĩ

Ngày 31/08/2023, Công ty Cổ phần Truyền thông Be Media và Công ty Cổ phần Alophar đã ký kết biên bản hợp tác nhằm tiến tới sự đột phá trong chuyên môn và sự nghiệp cho các dược sĩ tại Việt Nam. Trong xu hướng sức khỏe trở thành thứ được đặt lên hàng đầu […]

Xem chi tiết