Tag: đặc điểm marketing y dược

Đặc điểm của marketing dược phẩm tại Việt Nam

Cách làm marketing cho sản phẩm thuốc thường phức tạp và khó khăn hơn những sản phẩm/dịch vụ ít liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Để thực thi chiến lược marketing dược phẩm hiệu quả, doanh nghiệp phải nắm rõ đặc điểm marketing dược và vận dụng chúng vào thực tế một […]

Xem chi tiết