Tag: Hot TikToker

TOP 20 Hot TikToker sở hữu kênh có followers cao nhất Việt Nam

TikTok đã trở thành một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến và phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về top 20 Hot TikToker sở hữu kênh có followers cao nhất tại Việt Nam trong tháng 4/2023 nhé!

Xem chi tiết