Tag: khái niệm marketing dược phẩm

Phân tích khái niệm marketing dược phẩm cho người “không chuyên”

Các khái niệm marketing dược phẩm sẽ là điều khó nhằn cho những người “không chuyên”. Trong khi đó, dân ngành dược thường tập trung vào nghiên cứu, sản xuất và phổ cập lợi ích dược phẩm, chưa nắm rõ phải Marketing thế nào.

Xem chi tiết