Tag: Marketing sản phẩm

Marketing sản phẩm là gì? Cách tiếp thị sản phẩm mới

Trong một thị trường ngành dược đầy cạnh tranh và yêu cầu cao về độ tin cậy, marketing sản phẩm không chỉ là việc đưa sản phẩm ra thị trường mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin và hiểu biết từ phía khách hàng.

Xem chi tiết