Tag: Nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn

Nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn từ tiết canh – Cảnh báo cho sức khỏe cộng đồng

Tiết canh – một trong những món ăn khá phổ biến của người Việt Nam, đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn trong việc lây lan liên cầu khuẩn lợn gây ra nhiều bệnh nguy hiểm. Điều này đặt ra một cảnh báo cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trong bối cảnh dịch […]

Xem chi tiết