Tag: Nờ Ô Nô

Từng làm content bẩn thiếu tôn trọng với người lớn tuổi, số phận TikToker nổi tiếng Nờ Ô Nô giờ ra sao?

Từng gây phẫn nộ trong cộng động mạng xã hội Việt Nam với chuỗi series ăn nói hỗn hào, không tôn trọng người già để quay TikTok câu view, TikToker Nờ Ô Nô nhận đủ gạch đá từ dư luận và nhận hậu quả “quay lưng”.

Xem chi tiết