Tag: Xây dựng kế hoạch marketing

Xây dựng kế hoạch marketing cho startup ngành dược

Xây dựng kế hoạch marketing dược cần đội ngũ chuyên môn về dược và cả marketing. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng kế hoạch marketing cho startup trong ngành dược.

Xem chi tiết